Gastblog: Wat een slak ons kan leren over snelheid?