Je bent nu hier:

Bouwstenen

AlliantiePartners gebruikt bij het ontwerpen en analyseren van allianties en alliantiemanagement zestien bouwstenen, die allemaal bijdragen aan het succes van een alliantie. Er zijn harde bouwstenen, zoals scope en exclusiviteit van de alliantie of financiële afspraken. Maar ook zachte bouwstenen zoals cultuur en reputatie. Om je te helpen bij het maken van de juiste keuzes hebben wij een per bouwsteen onderscheid gemaakt tussen de aandachtspunten en de checklists.

Er bestaat een logische volgorde in de verschillende bouwstenen:

Tijdens de levensduur van de alliantie zullen er veranderingen in verschillende bouwstenen optreden, al is het maar omdat de alliantie zich moet aanpassen aan de veranderende markt. Het belangrijkste is ook op die momenten te zorgen voor blijvende samenhang in de set van bouwstenen.

Om nog een misvatting uit de weg ruimen: Je hoort vaak dat vertrouwen de basis is onder een alliantie. Onderzoek wijst echter uit dat vertrouwen wel helpt, maar niet de belangrijkste voorwaarde voor succes is. Vertrouwen groeit immers pas als de andere partij consistent handelt naar de letter en de geest van de gemaakte afspraken. Deze harde afspraken vormen dus het fundament! Vertrouwen is de smeerolie. Hieronder vind je een gedetailleerde presentatie over onze bouwstenen en daarnaast voor ieder van de bouwstenen een checklist en een overzicht met aandachtspunten.

Downloads

Presentatie