Firma Twist

Firma Twist helpt organisaties, met en zonder winstoogmerk, bij het waarmaken van hun maatschappelijke ambities. Zij zijn one-stop-shop voor maatschappelijke verandering. Een partij die de hele keten overziet, de regie houdt en bovenal beweging in de zaak kan krijgen met onconventionele oplossingen, daadkracht en een netwerk waar je u tegen zegt. Voor maatschappelijke verandering is samenwerking altijd essentieel. AlliantiePartners ondersteunt Firma Twist vanuit de expertise ‘samenwerking’.

Firma Twist verbreedt met deze expertise haar eigen aanbod. AlliantiePartners heeft op haar beurt via Firma Twist toegang tot partijen die zich willen ontwikkelen in de expertise ‘samenwerking’ met als doel het bereiken van maatschappelijke verandering.

Dikke Blauwe

De Dikke Blauwe is een platform met nieuws en opinie voor en over grootgevers. Op het online platform en in de nieuwsbrief vind je het laatste nieuws en laten columnisten hun licht schijnen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van filantropie, kunst en cultuur.

AlliantiePartners-associate Jorrit Hoekstra is als columnist verbonden aan De Dikke Blauwe en schrijft columns over het professionaliseren van samenwerkingscompetenties. De Dikke Blauwe biedt de door AlliantiePartners gecreëerde content aan haar lezers aan. In deze columns worden de modellen en de theorie over samenwerking van AlliantiePartners toegepast op vraagstukken uit de filantropie. AlliantiePartners heeft via dit platform toegang tot het netwerk en de lezers van De Dikke Blauwe. Dit zijn voornamelijk grootgevers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Rijksuniversiteit Groningen

AlliantiePartners blijft zich ontwikkelen met nieuwste inzichten op het gebied van alliantiemanagement. Daarom werken wij samen met de Rijksuniversiteit Groningen Faculty of Economics and Business, met als doel om ons te blijven ontwikkelen en steeds meer wetenschappelijke onderbouwing te krijgen op dit nieuwe vakgebied. Het doel voor de universiteit is om een netwerk te creëren voor onderzoek en toegang te hebben tot data, onder andere in een PhD traject gericht op allianties. Onze succesvolle samenwerking loopt al een aantal jaren en inmiddels treedt founding partner van AlliantiePartners, Wim Witteveen, op als Guest Lecturer bij de Master Strategic Innovation Management.

De uitkomsten van de verschillende onderzoeken worden gedeeld binnen de AlliantieSociety, het online en offline netwerk van AlliantiePartners dat bestaat uit professionals geïnteresseerd in alliantiemanagement.