Blog van Clemens: In de zorg zijn er grote zorgen…

Personeelstekort!

In de zorg, horeca, festivalbranche, detailhandel, onderwijs, krijgsmacht en politie, overal hetzelfde liedje: personeelstekorten. We hebben er allemaal mee te maken. Vluchten worden geannuleerd, lessen vallen uit op scholen, wachtlijsten lopen op en zorg behandelingen worden uitgesteld. Op dit moment staat het aantal vacatures op een recordhoogte van 450.000. Corona heeft hier natuurlijk een grote invloed op gehad, net zoals de groei aan zzp’ers, de vergrijzing en de grote vraag naar personeel op landelijke thema’s zoals verduurzaming en woningnood.

Tijdens corona had iedereen ineens tijd om na te gaan danken wat echt belangrijk is (gezin, vrijheid, etc. Men nam massaal ontslag, banen verdwenen, carrière switchen ontstonden (13,3% Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2021 EY) of men ging weer de studiebanken in. In Amerika noemen ze dit The Great Resignation, maar misschien is het wel de uitgelezen kans voor een Reformation. Een hervorming van de arbeidsmarkt waarin alliantiemanagement uiteraard een grote rol zal spelen.

‘ Verzorgend, zorgend en begeleidend personeel is moeilijk te vinden.’

Nu alles weer open is, neemt de vraag naar personeel exponentieel toe. Maar waar haal je al dat personeel vandaan? Kies je voor arbeidsmigratie, robotisering en digitalisering(vaak niet ideaal in de zorg) of stimuleer je mensen om meer te gaan werken? Door het werk aantrekkelijker te maken bijvoorbeeld met meer loon of gunstigere arbeidsvoorwaarden.

Maar een loon-prijsspiraal ligt dan op de loer. Stuk voor stuk allemaal opties met voor-, maar zeker ook nadelen. In deze blog richt ik mij specifiek op het personeelstekort in de zorg. Want de zorgen in de zorg zijn groot, heel groot. Verzorgend, zorgend en begeleidend personeel is moeilijk te vinden. De extra druk door de vergrijzing en het vertrekkend personeel uit deze branche maken het er niet gemakkelijker op.

Daarnaast vissen veel organisaties allemaal in dezelfde vijver. Ik noemde net al de term  Reformation, ofwel een hervorming van inzet van personeelskrachten in de zorg. Alliantiemanagement is hierin van grote betekenis. Je kunt bijvoorbeeld één persoon, dezelfde functie binnen meerdere organisaties laten vervullen. Want waarom kan, een penningmeester van een sportvereniging ook niet de penningmeester van een andere sportvereniging zijn? Of waarom kan een wijkverpleegkundige, op weg naar zijn/haar huis, ook niet even langs bij het andere hulpbehoevende gezin, ook al valt dat gezin onder een andere regio/organisatie? Of waarom kan de expert op het gebeid van forensische zorg in een begeleid wonen organisatie, ook niet de cliënten kunnen begeleiden bij een andere organisatie?

‘ Fusies: de ultieme vorm van samenwerken.’

In het land zijn er al vele mooie voorbeelden van bestuurlijke fusies (de ultieme vorm van samenwerken) op gemeentelijk niveau. De eerste stappen op uitvoeringsniveau worden ook al gemaakt. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om communitywerken in te zetten om de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis vorm te geven. Organisaties worden hierdoor gestimuleerd om samen te werken en samen een fijnmazig vangnet te creëren/ een waardevol-waardegedreven ecosysteem voor mensen die hulp nodig hebben. It takes immers a village to raise a child.

Organisaties moeten met elkaar afstemmen waar het gedeeld maatschappelijk belang ligt en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Resources (o.a. informatie en middelen) met elkaar delen is hiervoor een voorwaarde. Een enorm appèl zal gedaan worden op samenwerken.

Samenwerken waarin de harde en zachte kant van samenwerken met elkaar in balans staan en waarin alliantiefasering, denk aan o.a. partnerselectie/managen of evaluatie van de samenwerking van groot belang is. Neem eens een kijkje op AlliantieSociety voor meer informatie.

Alliantiemanagement is en blijft een keycompetentie voor nu, maar ook voor in  de toekomst waarmee we het personeelstekort het hoofd kunnen bieden. Mogelijkheden genoeg. Je hoeft het alleen maar samen te doen.

Clemens Knispel

Partner AlliantiePartners