14 oktober: Leergang Alliantiemanagement

14 oktober start er weer een nieuwe leergang Alliantiemanagement. Wil je meer informatie kijk

Blog van Emile: Het ecosysteem als vorm van slow-balisering

Het ecosysteem als vorm van Slow-balisering

De afgelopen maanden ben ik wat selectiever met het consumeren van nieuws. Het liefst luister ik naar mijn collega docenten Toni Sfirtsis en Peter de Roode, wanneer ze weer wat boeken uit de kast pakken en mij een korte samenvatting geven van de essentie.

Zoals: “We gaan terug naar het ecosysteem en terug naar onze natuurlijke vormen van samenwerken.” Dat prikkelt mij altijd om verder te denken over wat dat dan betekent.

In september en oktober mag ik weer gaan samenwerken met deze heren. Want er zijn weer Leergangen Alliantiemanagement, waar ik naar uit kijk. Als je geluk hebt zijn er nog wat plaatsen beschikbaar voor de open leergang in oktober.

De-globalisering: positief of negatief?

Ik laat me ook graag informeren door Luc Aben, de Vlaamse hoofdeconoom van Van Lanschot Kempen, die heel helder zijn visie op de economie kan verwoorden. De positieve insteek die hij kiest geeft mij energie en motiveert mij ook om de kansen die er zijn te gaan onderzoeken. Hij gebruikt in zijn visie de term de-globalisering. Ik heb onder andere dankzij Luc daar niet direct een negatieve associatie mee.

In diverse Wikipedia-omschrijvingen van het begrip de-globalisering komt het ‘niet bereid zijn tot internationale samenwerking’ steeds terug. Dat is een invalshoek. Van Dale heeft zelfs de term ‘slowbalisering’ genoemd als vertraging van de globalisering. Met als belangrijkste oorzaak de opkomst van “economisch nationalisme”. Klinkt niet heel positief.

Als positivo zie ik het anders. Voorzichtig zijn met (internationaal) samenwerken is in mijn ogen een kerncompetentie, of beter gezegd: krachtig. Wanneer we naar onze eigen behoeften, doelen, plannen en strategieën kijken dan kan samenwerken daaraan bijdragen. De grootste fout die we vaak maken is dat we beginnen met samenwerken als uitgangspunt.

Einde samenwerking? Terug naar jezelf

Mocht je vanuit je strategie de overtuiging hebben dat samenwerken loont, dan is het wel zaak je daarin te bekwamen. Hoe goed ben jij in samenwerken? En hoe goed ken je jezelf en jouw organisatie Wat kom je brengen? Het zijn vrij essentiële vragen, die ons in staat stellen om stil te staan bij het mogelijke succes of falen van een samenwerking.

Even daarbij stilstaan is goed. Stel je komt net uit een liefdesrelatie en je begint direct weer aan een nieuwe. In hoeverre heb je dan de tijd genomen om te reflecteren op jezelf? Zijn we bereid om na een mislukte samenwerking goed stil te staan bij waar het mis ging? En dan vooral kijken naar onze eigen bijdrage hierin?

In de wereldeconomie stikt het van de mislukte samenwerkingen, die zelfs leiden tot sancties en oorlog. Macht speelt hierbij een grotere rol dan toegevoegde waarde. We zijn zo afhankelijk geworden van die samenwerkingen en daarmee als consument en organisatie onmachtig geworden, dat we bij een crisis vaak in onze schulp terugtrekken: “Dit nooit meer”. Maar hoe dan wel?

Ecosysteem een vorm van slow-balisering?

Zelf ben ik ervan overtuigd dat we het huidige systeem van samenwerken via “platformen” (wie het platform heeft, heeft de macht) kritisch tegen het licht moeten houden. En zeker als het gaat om ons leven hier op aarde (alle maatschappelijk relevante samenwerkingen). En dat we de moeten gaan onderzoeken of we deze samenwerkingen niet beter in een (business-)ecosysteem kunnen gieten. Te beginnen op lokaal of regionaal niveau. Dan draagt iedereen zijn of haar waarde bij aan het geheel. Dat klinkt misschien een beetje abstract, maar als je je erin verdiept is het een logisch verhaal. Alleen is het optuigen van een (business-)ecosysteem niet zo gemakkelijk, het kost tijd en vraagt vooral om een andere mindset als het gaat om concurrentie versus collaboratie.

Succesvolle ecosystemen beginnen vaak niet op wereldwijd niveau, maar gewoon bij jou in de straat. Dat kun je “de-globalisering” noemen, al heeft mijn voorkeur om het de term “slow-balisering” te geven. Na verloop van tijd kunnen ecosystemen wel wereldwijd gaan werken en concurreren ecosystemen met elkaar. Het (business-)ecosysteem met de meest waardevolle bijdrage aan het leven op aarde zal uiteindelijk het meest krachtig zijn en het langst stand houden. Net zoals in de natuur. Altijd op zoek naar evenwicht.

Wil je hier meer over weten? Neem even contact met ons op, word lid van AlliantieSociety of volg één van onze leergangen.

Emile Kouwenhoven
Partner AlliantiePartners