Blog van Jorrit: De toekomst van het managen van samenwerking met ‘autonomous agents’

De toekomst van autonome agenten in het managen van allianties tussen bedrijven belooft een fascinerend terrein te zijn, gevuld met zowel immense mogelijkheden als uitdagende vraagstukken. Terwijl de technologie zich ontwikkelt, stelt de mogelijkheid van AI-gestuurde onderhandelingen en management ons voor aan een wereld waarin “mijn bot praat met jouw bot” over onze samenwerking een realistisch scenario lijkt. Echter, deze visie houdt geen rekening met de essentiële menselijke aspecten van samenwerking, zoals gemeenschappelijk begrip en echte connectie, die cruciaal zijn voor het succes van elke alliantie.

Autonomous agents
Autonome agenten kunnen ongetwijfeld een reeks taken efficiënter en effectiever beheren. Denk aan het automatiseren van routinebeslissingen, het monitoren van prestatie-indicatoren, of zelfs het onderhandelen over bepaalde voorwaarden binnen vooraf gedefinieerde parameters. Dit zal leiden tot significante efficiëntieverbeteringen en kostenbesparingen, vooral in transactionele relaties zoals klantenservice, waar AI al in staat is om een groot deel van de interacties zelfstandig af te handelen.

” … de kern van elke succesvolle samenwerking ligt in het vermogen om diepere, vaak onuitgesproken waarden en doelstellingen te begrijpen en te delen.”

Hoe belangrijk zijn menselijke aspecten?
Echter, de kern van elke succesvolle samenwerking ligt in het vermogen om diepere, vaak onuitgesproken waarden en doelstellingen te begrijpen en te delen. Deze aspecten van samenwerking vereisen een niveau van empathie, vertrouwen, en wederzijds respect dat, op zijn minst voorlopig, buiten het bereik van autonome agenten ligt. Het concurrerende waardenmodel van Quinn dat ik beschreef in mijn vorige column – focust op het identificeren en afstemmen van organisatieculturen – benadrukt hoe belangrijk deze menselijke aspecten zijn. Het model suggereert dat succesvolle allianties niet alleen gebaseerd zijn op de complementariteit van vaardigheden of middelen, maar ook op een diepgaande culturele en waardenfit.

De essentie van werkelijke samenwerking
Daarom, hoewel de toekomst ons naar een wereld kan leiden waarin autonome agenten een aanzienlijk deel van het managen van allianties op zich nemen, zal de essentie van werkelijke samenwerking altijd menselijk contact vereisen. Het is de synergie tussen menselijke inzichten en AI-efficiëntie die de meest succesvolle allianties zal voortbrengen. De rol van autonome agenten moet daarom worden gezien als complementair aan menselijke inspanningen, niet als vervangend. Dit evenwicht vinden, is de sleutel tot het realiseren van de volledige potentie van allianties in het AI-tijdperk.

Ondersteunen en verrijken
In plaats van te streven naar volledige automatisering, moeten organisaties zich richten op het ontwerpen van AI-systemen die de menselijke capaciteit vergroten, ondersteunen en verrijken, en niet vervangen. Door te zorgen voor een ‘mens in de lus-benadering, waarbij mensen toezicht houden op en ingrijpen in de beslissingen en acties van AI, kunnen we de voordelen van automatisering benutten zonder de essentiële menselijke elementen van vertrouwen, begrip en samenwerking te verliezen.

Menselijke aspecten overvangbaar
De toekomst van alliantiemanagement door autonome agenten is evident, met een potentieel dat onze huidige verbeelding overstijgt. Echter, het echte succes van dergelijke technologische vooruitgang zal worden gemeten aan de hand van hoe goed deze nieuwe hulpmiddelen kunnen integreren met en versterken van de onvervangbare menselijke aspecten van samenwerking.

Jorrit Hoekstra

Partner AlliantiePartners