Blog van Clemens: Samen van reactief naar preventief in het sociaal domein

Maak van je keten(partners) een ecosysteem met betrouwbare partners

Nog te vaak kom ik in organisaties waar ze brandjes aan het blussen zijn. Zelf de benen uit het lijf rennen voor hun cliënt/patiënt/ inwoner. Vaak een prachtig ambachtelijk schouwspel en zeer waardevol, maar ik vraag mij af waarom er geen gebruik wordt gemaakt van (keten)partners. Om de client centraal te stellen vanuit een gezamenlijk maatschappelijk belang

Professioneel samenwerken

Om constructief iets voor de cliënt te betekenen, heb je elkaar nodig. Je wilt een systeem creëren waarin het vangnet voor diegene die hulp nodig hebben zo fijnmazig mogelijk is. Een community of ecosysteem waarin je elkaar weet te vinden, er een sterk gemeenschappelijk belang is (het ondersteunen van kwetsbare inwoners) en er waardegedreven gewerkt wordt. Dit vraagt om strategische samenwerkingen en een cultuur- en structuurverandering in het sociaal domein waarin professioneel samenwerken echt een kerncompetentie is.

‘Maar waarom werken we zo vaak langs elkaar heen?’

Kom van dat eiland

Het woord “samen” is afgelopen jaar nog nooit zo vaak gevallen vergeleken met voorgaande jaren. Maar waarom werken we dan nog zo vaak langs elkaar heen? De thuiszorg organisatie die financiële problemen signaleert in een gezin, een schoolmaatschappelijk werker die een jongentje steeds maar weer met dat ene paar kapotte schoenen ziet lopen, de jongerenwerker in het buurthuis die vaak in moet grijpen als er ruzie is op straat, een wijkagent die veel rotzooi ziet in een bepaalde straat, de begeleid wonen organisatie die ervoor zorgt dat buren geen last hebben van hun psychische cliënt of de dominee uit de kerk die een bepaald gezin al anderhalve maand niet heeft gezien. Ze kunnen allemaal keihard werken om dat ene ‘geval’ op te lossen maar beter kunnen ze hun kennis, kunde en kwaliteiten bundelen om écht impact te maken en misschien wel preventief te werk gaan. Samen voorkomen dat er fik ontstaat?


Ga in gesprek 

Maar hoe begin je met zoiets? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Het begint met elkaar op te zoeken. Onderschat de kracht van dat bakje koffie niet. Misschien ontstaat er dan wel een gesprek over waarom, waarin en hoe je beter kunt samenwerken. En misschien worden er belangen gedeeld en wordt dat gezamenlijk belang gevonden. Dan kunnen we echt gaan samenwerken en ons samen inzetten voor de kwetsbare burger.

Clemens Knispel

partner AlliantiePartners