Blog van Jorrit: Samenwerken in ecosystemen: deel 1

De komende paar maanden voeren onze nieuwe stagiairs Aideen O’Donovan en Martijn Ruijterkamp onderzoek uit naar meest recente inzichten hoe je als organisatie professioneel kunt samenwerken en effectief kunt opereren in ecosystemen. In de laatste paar weken hebben zij een quick scan van wetenschappelijke literatuur gemaakt. In deze blog delen wij, aan de hand van vier vragen, alvast een aantal eerste bevindingen met jullie die we de komende maanden verder zullen uitdiepen.

Wat is een ecosysteem?

Er zijn verschillende definities, maar wij zien een ecosysteem als een dynamische groep onafhankelijke organisaties die producten en diensten produceren die samen een integrale oplossing bieden voor een eindklant. Om deze integrale oplossing mogelijk te maken, moeten de organisaties hun middelen en activiteiten op elkaar afstemmen en daarvoor is samenwerking in één of andere vorm noodzakelijk.

‘Is een ecosysteem-strategie nodig?

Wanneer investeer je in een ecosysteem-strategie?

Wanneer is het nuttig is om een ecosysteem-strategie te ontwikkelen? Veel organisaties werken maar heel beperkt samen en als zij samenwerken dan is dit met één of enkele partners. Dan is het misschien ook niet de moeite waard om te investeren in het ontwikkelen van een ecosysteem-strategie. Onze verwachting is dat het wel voor steeds meer – zowel grote als kleinere – organisaties (zoals banken, energie, IT, ruimtelijke ordening, zorg, onderwijs) relevant wordt.


Hoe definieer je de ecosystemen waar je actief in bent? 

Op welke manier geef je betekenis aan het woord ecosysteem? Je kunt het ecosysteem definiëren als de ketenhet netwerkde stad/regio of de sector waarin je opereert. Dit relationele perspectief kan nuttig zijn: door het ecosysteem van relaties te laten groeien, neemt ook het potentieel aan partners waarmee productief samengewerkt kan worden toe. Onder productief verstaan we: samenwerking waardoor de toegevoegde waarde voor eindklanten wordt verhoogd en/of de competitiviteit van de onderneming of organisatie wordt versterkt.

Een tweede meer structureel perspectief richt zich vooral op de manier waarop relaties in het ecosysteem op dit moment direct bijdragen aan een propositie en toegevoegde waarde voor een eindklant. Denk aan alle organisaties die jou samen van A naar B laten reizen met het OV (online ticket platform, regionaal vervoersbedrijf, NS, fabrikant van treinen en bussen, tankstations en elektriciteitsbedrijf om bussen en treinen te laten rijden, en de overheid die zorgt voor investeringen en onderhoud van infrastructuur wegen en spoor) of die mogelijk maken dat je thuis via teams een vergadering met collega’s kunt organiseren (internet provider, wifi versterker, laptop, koptelefoon, MS Teams software, fabrikant van bureaustoel en bureau).

Hoe baken je het ecosysteem perspectief af?

De vierde vraag die je jezelf kunt stellen, is hoe je een ecosysteem strategie afbakent. Het risico is dat je in potentie alles daarin gaat meenemen. Om niet te verzanden, is het goed om alles wat er al is buiten beschouwing te laten: je hebt al een algemene organisatie-strategie, er zijn al individuele allianties ingericht. De ecosysteem-strategie zou de metaforische kers op de taart moeten zijn vanuit het perspectief van de gebruiker. Dit betekent dat je als organisatie in meerdere ecosystemen actief kunt zijn. Een bank speelt een rol in het betalingsverkeer, hypotheken, sparen, enzovoorts. Elk ecosysteem speelt in op een andere behoefte van de eindklant, vraagt om andere middelen en activiteiten van de bank, vereist andere (type) samenwerkingen en heeft een andere kosten en inkomstenstructuur.

De komende weken verdiepen we ons verder in de literatuur en aanvullend gaan we met professionals in gesprek over hoe je als organisatie professioneel kunt samenwerken in netwerken en als organisatie effectief kunt opereren in ecosystemen. Wil je meedoen aan deze gesprekken? Stuur dan een mailtje naar jorrit@alliantiepartners.nl.

Jorrit Hoekstra
partner AlliantiePartners