Blog van Wim: Practice what you preach…

Afgelopen vrijdag onze teamdag van AlliantiePartners. Vijf partners bij elkaar om te praten over de toekomst. We groeien als AlliantiePartners en dat maakt dat we weer goed naar de toekomst moeten kijken. Ook wij hebben een samenwerking als partners en dus is het belangrijk om naar ieders persoonlijke ambitie, mogelijkheden en toekomstvisie te kijken. Om zo samen te komen tot een gezamenlijke visie hoe wij als organisatie ons moeten ontwikkelen. “Practice what you preach” om professioneel samen te werken.

Een koekje van eigen deeg

AlliantiePartners is op zichzelf ook een netwerk van partners. Partners die zelfstandig zijn maar samen iets delen. En dat is de overtuiging dat professioneel samenwerken noodzakelijk is om in deze wereld te overleven. Maar dan moet je af en toe samen ook diepgaand in gesprek om te kijken hoe alle individuele doelstellingen van de partners op elkaar aansluiten. Het mooie aan dit proces is dat we ons hebben laten begeleiden door twee stagiaires van de Rijksuniversiteit Groningen. Aideen en Martijn hebben ons allemaal individueel geïnterviewd met als kernvraag wat onze ambitie is en wat ons drijft. En hebben ons eigen proces begeleid op deze dag. Eigenlijk is dit precies de manier waarop wij dit zelf aanpakken richting onze relaties. En wat een mooie inzichten komen hieruit! Als partners variëren wij bijvoorbeeld in leeftijd van midden 30 tot 60. En natuurlijk geeft dat verschillende uitgangspunten, inzichten en ambities. Met elkaar in gesprek op deze wijze geeft veel energie. Zeker als je in staat blijkt te zijn om al die verschillende uitkomsten met elkaar in verbinding te brengen en te construeren tot een gezamenlijke visie.

Het mooiste is toch wel de openheid die we als partners onderling ervaren hebben. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke geschiedenis, overwegingen en ambities gedeeld. Zoals wij in onze advisering vaak aangeven: de onderstroom. De emoties, je gevoel bij de organisatie en je eigen ambitie. Om dit vervolgens te vertalen tot een gemeenschappelijke visie voor AlliantiePartners.

‘ Het geeft zoveel energie om werkelijk in contact te zijn met elkaar.’

Wim Witteveen

Het is goed en van groot belang om af en toe zelf ook dezelfde vragen te stellen aan elkaar als aan je cliënten. Zodat je weet wat het vraagt, hoe kwetsbaar het kan zijn en tegelijkertijd hoeveel energie het je geeft om werkelijk in contact te zijn met elkaar. Op een niveau dat het er ook werkelijk toe doet. Wat weer een ongelooflijke impact heeft op het verder bouwen aan vertrouwen en verbondenheid.

Deze interne dag heeft mij nogmaals bevestigd in onze visie om altijd te beginnen met de persoonlijke ambitie, drive en persoonlijke doelen van alle spelers in een samenwerking. Als je in staat bent dit in alle openheid te bespreken en vervolgens te vertalen in een gezamenlijke doelstelling en ambitie, heeft je samenwerking een zeer sterke basis.

Ik wens iedereen die in een samenwerking zit, dezelfde energie en openheid toe die wij als partners van AlliantiePartners hebben ervaren.

Wim Witteveen

AlliantiePartners