Column van Jorrit: Over samenwerken in diversiteit

Diversiteit staat sinds een aantal jaar hoog in de belangstelling. Het vraagstuk diversiteit speelt op vele niveau’s: in de buurt, de media, binnen organisaties, maar ook tussen organisaties. In deze column voor De Dikke Blauwe richt Jorrit Hoekstra zich op de rol van diversiteit in samenwerkende organisaties.

https://dedikkeblauwe.us8.list-manage.com/track/click?u=7df0e9dfbce91f89ab7d1dd63&id=2fcd0b38a3&e=180d05e392