Dijkwerkersdag 2022: een mooie samenwerking

Het Hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. Deze 22 organisaties werken samen in uitvoering, financiering en kennisontwikkeling om de waterveiligheid te verbeteren. HWBP is een echte netwerkorganisatie. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, versterken zij samen de komende dertig jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen. In 2019 is een programma opgesteld dat loopt tot 2023. Maar dan is het natuurlijk nog niet klaar en zal er een vervolg komen op de plannen. Een dergelijke grote opgave vraagt om, naast aandacht voor de inhoud, ook aandacht te besteden aan de samenwerking zelf. Daarom is al eerder een belangrijke stap gezet om de manier hoe er wordt samengewerkt, vast te leggen in de 6 alliantieprincipes:

  1. Best for program: we handelen uit collectief belang
  2. Solidair: we zijn gelijkwaardig en samen verantwoordelijk
  3. Rolzuiver: we zijn rolzuiver in het belang dat we behartigen
  4. Transparant: we zijn open naar elkaar
  5. Voorspelbaar en verrassingsvrij: we maken risico’s en issues bespreekbaar
  6. Betrouwbaar: we komen afspraken na

Mooi om te zien dat er destijds al aandacht voor de samenwerking zelf was! Maar succesvol samenwerken vraagt om continu aandacht. Reden voor de directie van het HWBP om AlliantiePartners te vragen een bestuurlijke workshop te geven op de Dijkwerkersdag 2022 over samenwerken en ook voorbeelden van succesvol samenwerken uit andere branches te delen. Wij zijn vereerd om dit te mogen doen en kijken uit naar een mooie discussie op 12 mei!