Blog van Wim: Practice what you preach

Practice what you preach…

Natuurvisie en AlliantiePartners hebben samen een nieuwe dienst ontwikkeld speciaal voor senior management, namelijk een introductie van alliantiemanagement – Van samenwerken naar samenspel-. Deze samenwerking is op basis van  overtuigingen tot stand gekomen. Hoewel zowel Natuurvisie als AlliantiePartners hetzelfde thema verschillend benaderen, zijn we juist op zoek gegaan naar de overeenkomsten op overtuigingsniveau. Het werd een mooie zoektocht om te kijken waar we elkaar vinden. En een perfect voorbeeld hoe wij beiden zelf de principes toepassen hoe je een alliantie sluit.

Natuurlijk samenspel

In 2019 ontmoette ik voor het eerst Eric de Blok van Natuurvisie. Tijdens een opdracht voor het Kadaster en CBS kwam iemand met de tip om een sessie met beide organisaties te organiseren onder leiding van Eric in Burgers Zoo. Het bleek dat Eric vanuit zijn bedrijf Natuurvisie allerlei management principes duidt vanuit de natuur, met als geweldige locatie: Burgers Zoo.
Tijdens deze sessie gebruikte Eric een inspiratiewandeling met als thema Natuurlijk samenspel als inspiratiebron om de samenwerking tussen en binnen organisaties te bespreken. Ik was direct ongelooflijk enthousiast. Vanuit AlliantiePartners hebben we het natuurlijk nergens anders over dan samenwerken. De sessie was een overweldigend succes.

Het jaar daarop organiseerden we aansluitend vanuit AlliantiePartners een inspiratiesessie voor onze relaties in Burgers Zoo met wederom Eric als onze gids door de natuur en de duiding van allerlei management principes. Om vervolgens onze aanpak van alliantiemanagement er op los te laten.

Mooie samenwerking voor senior management

Het idee ontstond om samen iets te ontwikkelen. Onder andere door Corona bleef de ontwikkeling hiervan wat liggen. Maar het was niet alleen Corona wat de ontwikkeling langer deed duren. Eric en ik hadden ieder uiteraard onze eigen overtuigingen hoe samenwerking werkt en wat er nodig is om het succesvol te laten zijn. Nu we samen iets wilden ontwikkelen voor senior management om ze kennis te laten maken met professioneel samenwerken (alliantiemanagement), was het van het grootste belang om te onderzoeken in hoeverre onze overtuigingen op elkaar aan zouden sluiten. En dat kost tijd.

Dat vraagt dat je echt met elkaar in gesprek gaat. Op zoek gaat naar wat je drijft, waar je in gelooft en of dit alles op elkaar aansluit. Want als je vervolgens met elkaar op een podium staat, is het niet erg als je je eigen invalshoek hebt, maar dienen de basisovertuigingen te overlappen. Over welke principes nu zo belangrijk zijn bij samenwerken. Dit geldt voor elke samenwerking waarbij je samen inhoud wilt geven aan het vergroten van de toegevoegde waarde aan je klanten. Je moet het eens zijn over wat toegevoegde waarde nu eigenlijk is, je moet het eens zijn over de principes van samenwerking en je moet ook nog eens samen op kunnen trekken. Dat laatste zou je kunnen vertalen als respect voor elkaars visie en boodschap en het vertrouwen dat je met elkaar moet opbouwen om samen echt toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Wij hebben daar onze tijd voor genomen. En daar ben ik blij om. Wat er nu staat is een evenwichtig programma waar wij beiden onze expertise in kwijt kunnen. En ook de maximale synergie uit onze samenwerking halen. Om toegevoegde waarde te kunnen leveren voor onze relaties. Dit is voor mij eens te meer het bewijs dat, wanneer je met een partner als doelstelling hebt om de toegevoegde waarde naar klanten te vergroten, je diepgaand in gesprek moet gaan. Daar wordt het niet alleen beter van, maar leidt ook tot een diepgaand vertrouwen en geloof in wat je samen te bieden hebt.

Wil je hier meer over weten? Neem dan even contact met ons op, zodat we een programma op maat kunnen maken.

Wim Witteveen
AlliantiePartners