Tag Archief van: alliantie succes

Alliantie Succes: Waarom meer dan 50% van samenwerkingen mislukt en hoe dat te voorkomen

Iedereen kan samenwerken, toch? Toch blijkt dat meer dan de helft van alle allianties mislukt. Hierin schuilt een grote tegenstelling. Veel mensen zien het erkennen van hun gebrekkige samenwerkingsvaardigheden als een diskwalificatie van zichzelf. Dit leidt tot een hoog mislukkings-percentage in samenwerkingen, wat juist het tegenovergestelde zou moeten veroorzaken: een oproep tot verbetering!

Alliantiemanagement: een ondergewaardeerd vak

In Nederland wordt alliantiemanagement nog niet als een volwaardig vak beschouwd. Terwijl het succes van organisaties steeds meer afhankelijk is van hun vermogen om effectief samen te werken met andere organisaties. Slechts enkele bedrijven zoals Philips en KLM hebben alliantiemanagement verheven tot een specialisme met aparte afdelingen. Onderzoek wijst uit dat organisaties die hierin investeren, in 80% van de gevallen succesvol zijn. Helaas is alliantiemanagement bij veel bestuurders nog geen prioriteit.

‘ …organisaties die investeren in alliantiemanagement, zijn in 80% van de gevallen succesvol…’

Zelfreflectie: een essentiële stap

Tijdens workshops en presentaties stel ik vaak de vraag wie ooit betrokken is geweest bij een mislukte samenwerking. Steevast steekt iedereen zijn of haar hand op. Op de vervolgvraag, wie niet goed is in samenwerken, blijft het stil. Het is opvallend dat mensen geneigd zijn mislukkingen toe te schrijven aan de andere partij. Dit terwijl het cruciaal is om te erkennen dat er altijd ruimte is voor verbetering in samenwerkingsvaardigheden.

Het belang van organisatorische voorwaarden

Samenwerkingssucces hangt niet alleen af van de persoonlijke vaardigheden van een bestuurder of ondernemer. Zelfs als deze over alle benodigde eigenschappen beschikken, moet de organisatie de samenwerking daadwerkelijk vormgeven. Dit vereist interne afstemming van doelstellingen, bekendheid met het belang en de doelstellingen van de samenwerking binnen de organisatie, goede communicatie en processen om de voortgang te volgen en te managen. Kortom, alle elementen van goed alliantiemanagement moeten aanwezig zijn.

De toekomst van samenwerken

We horen vaak over de netwerkeconomie, de deeleconomie en ecosystemen. Deze termen hebben één gemeenschappelijke noemer: de kunst van samenwerken. Als dit onze toekomst is, moeten we alliantiemanagement als een volwaardig specialisme gaan benaderen, net als inkoopmanagement, verandermanagement of salesmanagement. Bestuurders die denken dat hun samenwerkingsvaardigheden goed ontwikkeld zijn, zouden ook kritisch naar hun organisatie moeten kijken om te zien of die hetzelfde niveau hebben bereikt.

Oproep tot actie: De 1e Nationale Monitor Alliantie Competenties

Doe mee aan onze 1e Nationale Monitor Alliantie Competenties. Laten we eerst in kaart brengen waar we als Nederlandse organisaties nu staan. Daarna kunnen we samen bekijken waar we kunnen verbeteren. Eén ding is zeker; het kan beter en professioneler!

Doe je ook mee? Klik op deze link en vul de enquête in!

Wim Witteveen
AlliantiePartners