Tag Archief van: Volksbank

Samenwerking tussen de Volksbank, Topicus en AlliantiePartners

AlliantiePartners, een bedrijf dat zowel een consultancytak heeft als opleidingen verzorgt in alliantiemanagement, is cruciaal geweest in het versterken van de samenwerking tussen de Volksbank en Topicus. Hierover vertellen Peter-Paul Wekking van de Volksbank en Clint van Haalen van Topicus.

1. Waarom hebben jullie AlliantiePartners ingehuurd?

PETER-PAUL: Wim ken ik al geruime tijd vanuit mijn Postbank-verleden. We hebben langdurig samengewerkt en zijn altijd in contact gebleven. Toen Wim AlliantiePartners oprichtte, met zijn diepgaande kennis van allianties, was het voor mij een logische keuze om samen te werken. In mijn rol bij de Volksbank benaderde Wim mij op het moment dat een groot contract met Topicus in het verschiet lag. We wilden deze samenwerking anders aanpakken en transformeren van een traditionele klant-leverancier relatie naar een succesvol partnerschap.

CLINT: Hoewel geïnitieerd door de Volksbank, kende ik Wim ook vanuit ons netwerk. Het viel ons op dat bij veel contracten weliswaar gesproken wordt over partnerschap maar zodra het ingewikkeld wordt, verschuift de dynamiek snel naar een klant-leveranciersverhouding. Dit wilden we vermijden. We zochten naar een externe partij die ons kon begeleiden, iemand die niet direct betrokken was bij onze dagelijkse gang van zaken, maar ons juist kon sturen, vooral in uitdagende periodes.

2. Wat was de opdracht?

CLINT: Hoewel er al een beperkte samenwerking bestond tussen de Volksbank en Topicus, wilden we deze intensiveren vanwege een grote geplande IT-implementatie. Het fundament van onderling vertrouwen was al aanwezig, maar gezien de uitdagende periode wilden we leren hoe we deze samenwerking optimaal konden handhaven.

3. Hoe hebben jullie de samenwerking met AlliantiePartners ervaren?

PETER-PAUL: De samenwerking met AlliantiePartners was buitengewoon positief. Wim heeft de relatie zorgvuldig onderhouden, was proactief en deskundig.

CLINT: De samenwerking met AlliantiePartners verliep zeer prettig. Alleen de communicatie per e-mail verliep soms niet optimaal, maar gelukkig hield Wim ons actief betrokken. Niet opdringerig, maar je merkte dat hij ons als klant altijd centraal stelde, waarbij een sterke samenwerking hoog in het vaandel stond. Wat ook positief opviel, was Wims diepgaande kennis van de branche (hypotheken), zijn toegankelijkheid, verbindend vermogen en persoonlijke betrokkenheid, wat de samenwerking nog verder versterkte.

4. Wat is de belangrijkste opbrengst geweest?

PETER-PAUL: Tijdens een zeer intensief veranderingsproces, met de implementatie van een nieuw IT-platform voor hypotheken, zijn we erin geslaagd elkaar stevig vast te houden. Samen met Topicus hebben we een echte alliantie gevormd, waardoor de veranderingsprocessen bij de Volksbank en bij Topicus soepeler zijn verlopen. Het bood zelfs bescherming tijdens de kritieke fase van de IT-implementatie. Onderweg zijn we tal van obstakels tegengekomen, maar met onze hechte alliantie heeft aanzienlijk bijgedragen aan het voorkomen van samenwerkingsproblemen.

We zijn er niet in geslaagd om de alliantie uit te breiden naar andere gebieden van dienstverlening waarop we gezamenlijk succes wilden behalen, omdat we alle aandacht moesten concentreren op de live gang van het nieuwe hypotheeksysteem.

CLINT: Mede dankzij AlliantiePartners zijn we erin geslaagd elkaar vast te houden in een uiterst uitdagende periode. Hierdoor staan we waar we nu staan: een vruchtbare samenwerking, een succesvolle implementatie en een blik op een veelbelovende toekomst.

5. Zouden jullie in de toekomst opnieuw AlliantiePartners inhuren voor samenwerkingsvraagstukken?

PETER-PAUL: Zeker, AlliantiePartners heeft verschil gemaakt in onze samenwerking Bij grote investeringen met andere bedrijven is het essentieel om samen deze stap te zetten. We hebben aanzienlijke tijd besteed aan het leren kennen van elkaar, zowel op inhoudelijk als relationeel vlak. We hebben niet alleen elkaar persoonlijk, maar ook elkaars bedrijfsculturen grondig verkend. Presentaties werden gegeven bij Topicus en vice versa. We hebben afspraken gemaakt over aandachtspunten en cruciaal is dat we elkaars sterke en zwakke punten begrijpen. Dit omvangrijke implementatieprogramma is op alle niveaus, strategisch, tactisch en operationeel, tussen mensen en organisatieculturen, grondig verankerd. Zelfs nieuwe medewerkers werden bij dit proces betrokken, zodat we bouwden op solide afspraken. Kortom, onze basis is aanzienlijk verstevigd.

CLINT: Absoluut, voor de volle 100%! Hierdoor kun je een klant-leveranciersrelatie vermijden en echt samenwerken naar een succesvol partnerschap.