Samenwerking tussen de Volksbank, Topicus en AlliantiePartners

AlliantiePartners, een bedrijf dat zowel een consultancytak heeft als opleidingen verzorgt in alliantiemanagement, is cruciaal geweest in het versterken van de samenwerking tussen de Volksbank en Topicus. Hierover vertellen Peter-Paul Wekking van de Volksbank en Clint van Haalen van Topicus.

1. Waarom hebben jullie AlliantiePartners ingehuurd?

PETER-PAUL: Wim ken ik al geruime tijd vanuit mijn Postbank-verleden. We hebben langdurig samengewerkt en zijn altijd in contact gebleven. Toen Wim AlliantiePartners oprichtte, met zijn diepgaande kennis van allianties, was het voor mij een logische keuze om samen te werken. In mijn rol bij de Volksbank benaderde Wim mij op het moment dat een groot contract met Topicus in het verschiet lag. We wilden deze samenwerking anders aanpakken en transformeren van een traditionele klant-leverancier relatie naar een succesvol partnerschap.

CLINT: Hoewel geïnitieerd door de Volksbank, kende ik Wim ook vanuit ons netwerk. Het viel ons op dat bij veel contracten weliswaar gesproken wordt over partnerschap maar zodra het ingewikkeld wordt, verschuift de dynamiek snel naar een klant-leveranciersverhouding. Dit wilden we vermijden. We zochten naar een externe partij die ons kon begeleiden, iemand die niet direct betrokken was bij onze dagelijkse gang van zaken, maar ons juist kon sturen, vooral in uitdagende periodes.

2. Wat was de opdracht?

CLINT: Hoewel er al een beperkte samenwerking bestond tussen de Volksbank en Topicus, wilden we deze intensiveren vanwege een grote geplande IT-implementatie. Het fundament van onderling vertrouwen was al aanwezig, maar gezien de uitdagende periode wilden we leren hoe we deze samenwerking optimaal konden handhaven.

3. Hoe hebben jullie de samenwerking met AlliantiePartners ervaren?

PETER-PAUL: De samenwerking met AlliantiePartners was buitengewoon positief. Wim heeft de relatie zorgvuldig onderhouden, was proactief en deskundig.

CLINT: De samenwerking met AlliantiePartners verliep zeer prettig. Alleen de communicatie per e-mail verliep soms niet optimaal, maar gelukkig hield Wim ons actief betrokken. Niet opdringerig, maar je merkte dat hij ons als klant altijd centraal stelde, waarbij een sterke samenwerking hoog in het vaandel stond. Wat ook positief opviel, was Wims diepgaande kennis van de branche (hypotheken), zijn toegankelijkheid, verbindend vermogen en persoonlijke betrokkenheid, wat de samenwerking nog verder versterkte.

4. Wat is de belangrijkste opbrengst geweest?

PETER-PAUL: Tijdens een zeer intensief veranderingsproces, met de implementatie van een nieuw IT-platform voor hypotheken, zijn we erin geslaagd elkaar stevig vast te houden. Samen met Topicus hebben we een echte alliantie gevormd, waardoor de veranderingsprocessen bij de Volksbank en bij Topicus soepeler zijn verlopen. Het bood zelfs bescherming tijdens de kritieke fase van de IT-implementatie. Onderweg zijn we tal van obstakels tegengekomen, maar met onze hechte alliantie heeft aanzienlijk bijgedragen aan het voorkomen van samenwerkingsproblemen.

We zijn er niet in geslaagd om de alliantie uit te breiden naar andere gebieden van dienstverlening waarop we gezamenlijk succes wilden behalen, omdat we alle aandacht moesten concentreren op de live gang van het nieuwe hypotheeksysteem.

CLINT: Mede dankzij AlliantiePartners zijn we erin geslaagd elkaar vast te houden in een uiterst uitdagende periode. Hierdoor staan we waar we nu staan: een vruchtbare samenwerking, een succesvolle implementatie en een blik op een veelbelovende toekomst.

5. Zouden jullie in de toekomst opnieuw AlliantiePartners inhuren voor samenwerkingsvraagstukken?

PETER-PAUL: Zeker, AlliantiePartners heeft verschil gemaakt in onze samenwerking Bij grote investeringen met andere bedrijven is het essentieel om samen deze stap te zetten. We hebben aanzienlijke tijd besteed aan het leren kennen van elkaar, zowel op inhoudelijk als relationeel vlak. We hebben niet alleen elkaar persoonlijk, maar ook elkaars bedrijfsculturen grondig verkend. Presentaties werden gegeven bij Topicus en vice versa. We hebben afspraken gemaakt over aandachtspunten en cruciaal is dat we elkaars sterke en zwakke punten begrijpen. Dit omvangrijke implementatieprogramma is op alle niveaus, strategisch, tactisch en operationeel, tussen mensen en organisatieculturen, grondig verankerd. Zelfs nieuwe medewerkers werden bij dit proces betrokken, zodat we bouwden op solide afspraken. Kortom, onze basis is aanzienlijk verstevigd.

CLINT: Absoluut, voor de volle 100%! Hierdoor kun je een klant-leveranciersrelatie vermijden en echt samenwerken naar een succesvol partnerschap.

Blog van Wim: Allianties, waarom zou je eraan beginnen?

Samenwerken is niet altijd eenvoudig; tegengestelde belangen en onuitgesproken verwachtingen komen vaker voor dan je denkt. Waarom zou je dan überhaupt samenwerken? Ondanks dat samenwerking ons vakgebied is, zou ik willen benadrukken dat je hier niet lichtzinnig in moet stappen. Geef betekenis aan je samenwerking, anders kun je het beter laten.

Waarom samenwerken?
Als je eenmaal hebt bepaald dat samenwerken voor jou relevant is, is het cruciaal om zorgvuldig te overwegen hoe je het aangaat, inricht en bestuurt. Uit jarenlang onderzoek en praktijkervaring blijkt dat bepaalde succesfactoren de kans op een geslaagde alliantie aanzienlijk vergroten. Deze factoren met de meeste impact bevinden zich vaak aan het begin van de samenwerking. Voordat je het glas heft op een voorspoedige samenwerking, moet je jezelf afvragen: waarom wil ik deze samenwerking aangaan? Samenwerking brengt afhankelijkheden met zich mee, maakt je kwetsbaar en kost bovendien veel tijd in de vorm van overleg. Ook geef je een deel van je autonomie op. Dat klinkt niet direct aantrekkelijk, toch? Er moeten dus voldoende redenen zijn waarom organisaties blijven investeren in partnerschappen.

Vijf redenen voor samenwerken
Volgens de theorie zijn er globaal vijf redenen om een samenwerking aan te gaan. Bovendien moeten allianties altijd de eigen organisatiedoelstellingen ondersteunen. Het komt vaak voor dat een alliantie meerdere redenen heeft. De reden waarom je samenwerkt, bepaalt vervolgens hoe je de samenwerking moet inrichten. Een innovatiedoel vraagt bijvoorbeeld om een andere benadering dan het vergroten van schaal. De vijf belangrijkste redenen voor samenwerking zijn van toepassing op zowel profit- als non-profitorganisaties en overheden.

  1. Het vergroten van toegevoegde waarde voor klanten. Philips heeft bijvoorbeeld allianties met Douwe Egberts (Senseo) en Nivea om de toegevoegde waarde voor klanten te vergroten. Uitgeverij ThiemeMeulenhoff heeft een alliantie met het Rijksmuseum om de klas in het museum te krijgen en vice versa, waarbij beide partijen elkaar vinden op het gebied van onderwijsvernieuwing.
  2. Het vergroten van het eigen aanbod. Als ondernemer bied je een reeks producten aan, maar soms is er vraag naar iets specifieks dat gerelateerd is aan jouw aanbod maar niet direct binnen jouw expertise ligt. Verbreding van het assortiment kan meer klanten aantrekken. In plaats van een nieuwe productielijn op te zetten, kun je intensief samenwerken met een onderneming die al op dat terrein actief is. Een voorbeeld hiervan is KLM, die dankzij de alliantie in Skyteam betere aansluitingen heeft en een efficiënter netwerk aanbiedt.
  3. De wens tot innoveren en kennisverbreding. Sommige organisaties kunnen zelf maar beperkt innoveren vanwege beperkte financiële middelen of kennis. Het is vaak voordelig om samen te werken met externe partners voor innovatie. Een voorbeeld hiervan is ASML dat samen met strategische leveranciers, zoals Zeiss, innovatie oppakt.
  4. Het vergroten van de schaal. Outsourcing en insourcing komen steeds vaker voor, waarbij gespecialiseerde partijen taken uitvoeren die geen kernactiviteit zijn van een organisatie. Denk hierbij aan shared service centers van gemeenten.
  5. Efficiëntere distributie. Bij het op de markt brengen van diensten of producten is de vraag altijd hoe je de distributie gaat vormgeven. Je kunt zelf een distributiekanaal opzetten of gebruikmaken van het distributiekanaal van een partner. Online zie je deze ontwikkelingen ook sterk toenemen, bijvoorbeeld bij Bol.com, dat niet alleen een webshop is maar ook een platform waar andere aanbieders hun producten kunnen aanbieden.

Samenwerkingen en allianties zullen de komende jaren sterk toenemen, omdat geen enkele organisatie het alleen kan redden. Blijf echter altijd kritisch de vraag stellen waarom je samenwerking zoekt en bepaal vervolgens voor welke van de vijf genoemde redenen je de samenwerking wilt aangaan. Een succesvolle samenwerking begint namelijk bij een goede voorbereiding.

Wil je hier meer over weten of kun je hier wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan even contact met ons op, we helpen je graag!

Wim Witteveen
AlliantiePartners

Blog van Toni – Samenwerking: de cruciale stap die veel organisaties missen

In de hedendaagse zakenwereld lijkt het alsof we verstrikt zijn in een paradoxale cyclus. Enerzijds erkennen organisaties de onmiskenbare waarde van samenwerking, maar anderzijds blijven velen hangen in een embryonale fase van partnermaturiteit. Dit is niet alleen teleurstellend, maar ook een ernstige belemmering voor toekomstige groei en innovatie.

De embryonale fase: een gemiste kans
Het is opvallend hoeveel organisaties nog steeds worstelen met het concept van echte samenwerking. Ze blijven vastzitten in oude patronen van concurrentie en zelfvoorziening, terwijl de wereld om hen heen verandert. Deze organisaties houden vast aan de illusie dat ze alles zelf kunnen en moeten doen, ondanks het overduidelijke bewijs dat dit niet langer houdbaar is.

” Er zijn meer hersenen buiten je organisatie dan binnen.”

Meer hersenen buiten dan binnen
Het adagium ‘er zijn meer hersenen buiten je organisatie dan binnen’ kan niet genoeg benadrukt worden. In een tijdperk waarin kennis exponentieel groeit en innovaties elkaar in rap tempo opvolgen, is het onmogelijk om als enkelvoudige entiteit op alle fronten te excelleren. Het negeren van de expertise en inzichten die partners kunnen bieden, is niets minder dan zakelijke zelfsabotage.

Samenwerken: een strategische noodzaak
Echte samenwerking gaat niet alleen over het delen van middelen of het aangaan van oppervlakkige partnerships. Het is een strategische noodzaak die vereist dat organisaties hun ego opzij zetten en erkennen dat synergie en gedeelde expertise cruciaal zijn voor langdurige groei. Het gaat om het opbouwen van relaties waarin wederzijdse waarde en respect centraal staan.

De toekomst: co-creatie en innovatie
In de toekomst zal het succes van organisaties in toenemende mate afhangen van hun vermogen om effectief samen te werken met partners. Co-creatie en gezamenlijke innovatie worden de norm, waarbij de nadruk ligt op het samen oplossen van problemen en het benutten van complementaire vaardigheden.

Uitdaging voor leidinggevenden
Leidinggevenden staan voor de uitdaging om een cultuur te creëren waarin samenwerking niet alleen wordt aangemoedigd, maar ook wordt beloond. Het vereist een verschuiving in mindset, van het beschermen van het eigen territorium naar het actief zoeken naar kansen om samen te werken en te leren van anderen.

‘We moeten erkennen dat samenwerken geen optie is, maar een noodzaak.’

Conclusie: tijd om te evolueren
De tijd is rijp voor organisaties om uit hun embryonale fase van partnermaturiteit te stappen en de immense voordelen van echte samenwerking te omarmen. Het is een essentiële stap voor de lange termijn continuïteit en het succes van elke organisatie. We moeten erkennen dat in de complexe en snel veranderende wereld van vandaag, samenwerken geen optie is, maar een noodzaak.