Tag Archief van: allianties

Blog van Toni: De spiegel van allianties. Waarom je gisteren al had moeten beginnen

Sta even stil, kijk in de spiegel van het moderne zakenleven en vraag jezelf af: “Heb ik de boot van de digitale transformatie en AI al gemist?” Als het antwoord ‘ja’ is, of zelfs ‘misschien’, dan is het hoog tijd om te overwegen hoe essentieel het aangaan van allianties in de huidige businesswereld is. Het is een realiteit die je niet langer kunt negeren.

Strategische alliantie
Laten we het onomwonden stellen: als jouw organisatie nog geen strategische allianties heeft gevormd in deze tijd van digitale transformatie en AI, dan loop je achter. Ja, dat klinkt hard, maar in een wereld waar technologische ontwikkelingen sneller gaan dan ooit, is gisteren al laat.

Bouwstenen nieuwe zakelijke realiteit
De opkomst van digitale technologieën en kunstmatige intelligentie heeft de spelregels van het zaken doen fundamenteel veranderd. Deze technologieën zijn niet langer slechts hulpmiddelen; ze zijn de bouwstenen geworden van een nieuwe zakelijke realiteit. Organisaties die dit begrijpen en hierop inspelen door middel van strategische allianties, zijn de organisaties die morgen nog bestaan.

‘Het aangaan van een alliantie is als het aanboren van een bron van kennis en middelen die jouw organisatie alleen nooit zou kunnen bereiken.’

Een alliantie aangaan is als het aanboren van een bron van kennis en middelen die jouw organisatie alleen nooit zou kunnen bereiken. Het gaat hier niet om het simpelweg uitbesteden van taken of het delen van kosten. Nee, het gaat om het samenbrengen van expertise, visie en technologie om iets te creëren dat groter is dan de som der delen.

Denk aan de kracht van gecombineerde data-analyse, het delen van AI-gestuurde inzichten, of het samen ontwikkelen van disruptieve technologieën. Dit zijn geen futuristische fantasieën; het zijn de realiteiten van vandaag. organisaties die deze allianties smeden, zijn de voorlopers in hun veld. Ze zijn wendbaarder, innovatiever en beter voorbereid op de toekomst.

Nooit te laat
Misschien denk je nu: “Maar mijn organisatie is niet groot genoeg, niet klaar, niet… vul maar in.” Stop daar. Het is nooit te laat om te beginnen. De eerste stap is het erkennen van de noodzaak en het potentieel van samenwerking in deze digitale era. De volgende stap is het vinden van partners die jouw visie delen en complementair zijn aan jouw vaardigheden en middelen.

Voordelen zijn groot
Ja, het aangaan van allianties kan intimiderend zijn. Het vereist een openheid voor verandering en een bereidheid om de controle over bepaalde aspecten van jouw organisatie te delen. Maar de beloningen zijn immens. Denk aan toegang tot nieuwe markten, gedeelde risico’s, verhoogde efficiëntie en, bovenal, een kans om een belangrijke speler te zijn in de nieuwe digitale economie.

‘…het is een noodzaak…’

Dus hier sta je, voor de spiegel van de zakelijke realiteit. Het is tijd om de confrontatie aan te gaan met wat je zou kunnen missen. Het aangaan van allianties in het tijdperk van digitale transformatie en AI is niet slechts een optie; het is een noodzaak. En hoewel gisteren het ideale moment was om te beginnen, is vandaag een goede tweede.

Toni Sfirtsis
Partner AlliantiePartners

Blog van Toni – Samenwerking: de cruciale stap die veel organisaties missen

In de hedendaagse zakenwereld lijkt het alsof we verstrikt zijn in een paradoxale cyclus. Enerzijds erkennen organisaties de onmiskenbare waarde van samenwerking, maar anderzijds blijven velen hangen in een embryonale fase van partnermaturiteit. Dit is niet alleen teleurstellend, maar ook een ernstige belemmering voor toekomstige groei en innovatie.

De embryonale fase: een gemiste kans
Het is opvallend hoeveel organisaties nog steeds worstelen met het concept van echte samenwerking. Ze blijven vastzitten in oude patronen van concurrentie en zelfvoorziening, terwijl de wereld om hen heen verandert. Deze organisaties houden vast aan de illusie dat ze alles zelf kunnen en moeten doen, ondanks het overduidelijke bewijs dat dit niet langer houdbaar is.

” Er zijn meer hersenen buiten je organisatie dan binnen.”

Meer hersenen buiten dan binnen
Het adagium ‘er zijn meer hersenen buiten je organisatie dan binnen’ kan niet genoeg benadrukt worden. In een tijdperk waarin kennis exponentieel groeit en innovaties elkaar in rap tempo opvolgen, is het onmogelijk om als enkelvoudige entiteit op alle fronten te excelleren. Het negeren van de expertise en inzichten die partners kunnen bieden, is niets minder dan zakelijke zelfsabotage.

Samenwerken: een strategische noodzaak
Echte samenwerking gaat niet alleen over het delen van middelen of het aangaan van oppervlakkige partnerships. Het is een strategische noodzaak die vereist dat organisaties hun ego opzij zetten en erkennen dat synergie en gedeelde expertise cruciaal zijn voor langdurige groei. Het gaat om het opbouwen van relaties waarin wederzijdse waarde en respect centraal staan.

De toekomst: co-creatie en innovatie
In de toekomst zal het succes van organisaties in toenemende mate afhangen van hun vermogen om effectief samen te werken met partners. Co-creatie en gezamenlijke innovatie worden de norm, waarbij de nadruk ligt op het samen oplossen van problemen en het benutten van complementaire vaardigheden.

Uitdaging voor leidinggevenden
Leidinggevenden staan voor de uitdaging om een cultuur te creëren waarin samenwerking niet alleen wordt aangemoedigd, maar ook wordt beloond. Het vereist een verschuiving in mindset, van het beschermen van het eigen territorium naar het actief zoeken naar kansen om samen te werken en te leren van anderen.

‘We moeten erkennen dat samenwerken geen optie is, maar een noodzaak.’

Conclusie: tijd om te evolueren
De tijd is rijp voor organisaties om uit hun embryonale fase van partnermaturiteit te stappen en de immense voordelen van echte samenwerking te omarmen. Het is een essentiële stap voor de lange termijn continuïteit en het succes van elke organisatie. We moeten erkennen dat in de complexe en snel veranderende wereld van vandaag, samenwerken geen optie is, maar een noodzaak.

Samenwerking Het Begint met Taal en AlliantiePartners

AlliantiePartners verzorgt niet alleen opleidingen in alliantiemanagement, maar heeft ook
een consultancy tak. Aan het woord is Sylvia de Groot Heupner, directeur Het Begint met
Taal en oprichtster van Kletsmaatjes.

We werken veel samen met andere organisaties. In één van deze samenwerkingsprojecten kwam de vraag op: hoe kunnen we beter samenwerken en onze krachten slimmer bundelen, zodat we onze gemeenschappelijke doelen bereiken? We kijken namelijk graag vooruit.

Alliantiemanagement

We leerden AlliantiePartners kennen via Jorrit. Ik kende Jorrit vooral om zijn onderzoek naar de achtergrond en drijfveren bij vrijwilligers. Wij waren op zoek hoe we met een ander type vrijwilligers konden gaan samenwerken en Jorrit was net partner geworden bij AlliantiePartners.. Jorrit vertelde wat alliantiemanagement precies inhoudt en op basis daarvan besloten we om gezamenlijk een traject te starten.

‘ Hoe kunnen we beter gaan samenwerken?’

De vraag die we aan AlliantiePartners stelden, was hoe kunnen we beter samenwerken en onze krachten slimmer kunnen bundelen, zodat we onze gemeenschappelijke doelen bereiken? Formeel hadden we alles goed op papier staan, maar er miste iets. Daar wilden we mee aan de slag.

‘ Er wordt vaak te weinig stilgestaan bij ieders verwachtingen…’

De ijsberg

Het is heel fijn om een extern persoon bij dit proces te betrekken. Samenwerken doe je automatisch, je doet het gewoon. Maar hoe je dat het beste kunt doen vraagt specifieke aandacht en dus ook tijd. In veel samenwerkingen wordt vaak te weinig stilgestaan bij ieders individuele verwachtingen. Als je dat wel doet, dan helpt dat enorm. Een goed begin is het halve werk. 

Opbrengst

Uiteindelijk hebben we onze samenwerking meer concreet gemaakt. Ook kregen we meer begrip voor elkaars uitgangspunten. Dit heeft ervoor gezorgd dat we daarna slagvaardiger werden. Jorrit en Wim hebben op ons initiatief ook nog een kennissessie gegeven over alliantiemanagement aan het netwerk van basisvaardigheden, waar naast taalcoachorganisaties ook gemeenten en taalscholen onderdeel van zijn. In die sessie stonden ze stil bij de zachte factoren en het hele proces hoe hiermee om te gaan. Mensen vonden dat enorm nuttig, ze herkenden veel van waar ze dagelijks tegenaan lopen. 

‘ .. vorm van organisatietherapie!’

Zou ik AlliantiePartners in de toekomst weer inhuren als ik een samenwerkingsvraagstuk heb? Jazeker! Als we budget hebben. Ik zie enorm het belang ervan, maar het kost best wel wat tijd. Gelukkig hebben we dit nu in dit project kunnen doen, maar er is waarschijnlijk niet altijd budget voor deze vorm van organisatietherapie!

Sylvia de Groot Heupner

Directeur Het Begint met Taal

‘Het zit wel goed met deze alliantie, we kennen elkaar toch… ‘


Moet je de partner met wie je gaat samenwerken jarenlang kennen? Is het belangrijk dat je het goed met elkaar kunt vinden? Het kan helpen. Maar chemie tussen twee oprichters kan ook een behoorlijke valkuil zijn. Maak er gerust gebruik van, is het devies. Blijf echter zo zakelijk als bij elke willekeurig andere deal. 


Persoonlijke klik
Als expert op het gebied van Alliantiemanagement en professor aan de Brandeis Universiteit in Massachusets weet Benjamin Gomes-Casseres er alles van: een persoonlijke klik kan helpen in de onderhandelingen. En evenzeer kan dit van waarde zijn gedurende de periode van samenwerken. Gezamenlijke strategieën kunnen gemakkelijker worden bepaald en problemen vinden vaak sneller een oplossing. Toch schuilt juist in dat ‘gemak’ volgens de Amerikaanse professor het gevaar. In een artikel in Harvard Business Review haalt hij het voorbeeld aan van een onderneming die op zoek ging naar een partner en de keuze te snel liet vallen op een partij waarmee het goed leek te klikken. Diepte-interviews? Analyse van alternatieven? Daaraan werd voorbij gegaan, in de overtuiging ‘dat het wel goed zat’. 

Toen de CEO van het partnerbedrijf de tent moest verlaten, ging het al snel mis met de samenwerking. Diens opvolger had andere ideeën en omdat er nauwelijks was nagedacht over een eventuele exit-strategie ging het al snel mis. De vraag die hiermee rijst, is: hoe blijf je oog houden voor de ‘harde’ kant van een alliantie, als de ‘zachte’ kant zo prominent aanwezig is?

‘Verdere stappen werden gestaakt, de vriendschap duurt nog voort.’

Het antwoord van Gomes-Casseres luidt: ‘blijf doorvragen’. Hoewel dat niet direct heel positief zal worden beschouwd, is het wel de enige juiste manier. Wij hebben dit als AlliantiePartners zelf ook ervaren. Eén van onze relaties sprak de wens uit een samenwerking aan te gaan met een andere partij, eenvoudigweg omdat er synergievoordelen lonkten en de oprichters het sinds de vroege jeugd goed met elkaar konden vinden. Na  grondige eerste verkenningen bleek echter al snel dat de toekomstige samenwerking waarschijnlijk wel ‘fun’ werd, maar dat er te veel hobbels moesten worden genomen om de samenwerking te laten slagen. Verdere stappen werden gestaakt, de vriendschap duurt nog voort.

Balans zachte en harde factoren
Uit het artikel van Gomes-Casseres blijkt eens temeer dat er een goede balans moet zijn tussen de zachte en de harde factoren van een samenwerking. Dat gegeven vormt de basis van ons Bouwstenen-model dat wij gebruiken in adviestrajecten rondom allianties. Wij hanteren een mix van zestien bouwstenen die, mits goed gebruikt, bijdragen aan het succes van een alliantie. Er zijn harde bouwstenen zoals scope en exclusiviteit van de alliantie of financiële afspraken, maar ook zachte bouwstenen zoals cultuur of reputatie. Eén van deze bouwstenen is niet voor niets ‘Persoonlijke relaties’. Hoe belangrijk is het na te denken over het creëren van teams met leden uit de alliantie en de partnerorganisatie! Verwacht bijvoorbeeld niet automatisch dat de chemie tussen twee CEO’s ook als zodanig wordt ervaren door alle medewerkers. 

Managen van een alliantie
Uit onze bouwsteen ‘Doel, planning en control’ kan juist worden afgeleid hoezeer wij waarde hechten aan een voldoende zakelijke insteek. Uiteindelijk gaat het erom je doelstellingen, zowel de gezamenlijke als individuele, te operationaliseren in targets en scorecards. Managementinformatie maakt daar deel van uit, evenals monitoring en het nemen van de verantwoordelijkheid voor bijsturing, waar nodig. Want hoe inspirerend de eerste stappen op weg naar samenwerking ook mogen zijn, zonder targets en monitoring is er geen zicht op rendement en risico. Wij stellen onze klanten daarom altijd dezelfde cruciale vragen aan het begin van een samenwerking: wat is je doel, welk rendement verwacht je, welk risico loop je en wat is het belang van je partner? Zo zijn er nog talloze andere vragen te beantwoorden, die in iedere situatie weer anders zijn. 

Zijn deze thema’s ter tafel gekomen en voelen de partners nog steeds evenveel voor elkaar? Trek dan de champagne maar open. Op naar de volgende stap!

Wim Witteveen
Founder AlliantiePartners