Hoe we met elkaar starten en samenwerken blijft essentieel voor ons succes!

AlliantiePartners verzorgt niet alleen opleidingen in alliantiemanagement, maar heeft ook een consultancy tak. Aan het woord is Kim Ronner, regiomanager Ymere voor Almere en Weesp.

Toen ik bij Ymere verantwoordelijk werd voor de regio Almere en Weesp, stonden we voor een complexe uitdaging. Onze samenwerking verliep af en toe stroef, wat onze projecten vertraagde. En dat kunnen we ons in deze tijd van woningnood niet veroorloven. We besloten AlliantiePartners in te huren.

Toewerken naar een hechter partnerschap
De opdracht voor AlliantiePartners was duidelijk: we wilden naar een hechter partnerschap toewerken. Er waren enkele onuitgesproken kwesties die steeds weer naar boven kwamen en onze samenwerking belemmerden. Ons doel was om te leren hoe we effectiever konden samenwerken, ook als we het niet altijd met elkaar eens waren.

Dieper ingaan op de samenwerking
De samenwerking met AlliantiePartners was bijzonder prettig. Hun aanpak was persoonlijk en relatiegericht, maar ook zeer inhoudelijk en organisatiegericht. We begonnen met een grondige intake en gezamenlijke bijeenkomsten, waarin we uit de individuele casuïstiek werden getrokken en ons richtten op normen en waarden. Dit hielp ons om dieper op onze samenwerking in te gaan en niet steeds terug te grijpen op eerdere discussies.

Focus op de relatie
Het belangrijkste resultaat van onze samenwerking was dat we weer prettige bestuurlijke overleggen hadden. We hebben geleerd om opener en transparanter te communiceren en regelmatig informele bijeenkomsten te organiseren. Dit heeft ons geholpen om beter met meningsverschillen om te gaan en de focus te leggen op de relatie.

“Hoe we met elkaar starten en samenwerken

blijft essentieel voor ons succes!”


Zou ik AlliantiePartners in de toekomst weer inhuren? Absoluut! Ze hebben ons enorm geholpen om op de juiste lijn te komen. Ik zou ze zeker opnieuw inschakelen voor samenwerkingsvraagstukken. Hoe we met elkaar starten en samenwerken blijft essentieel voor ons succes!

Kim Ronner

Regiomanager Ymere

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie