Blog van Eric de Blok: “Revolutie is opium voor het volk.” Simone Weil

Veranderen zonder impact

We struikelen van crisis naar crisis. Sterker nog, de crisissen lijken met elkaar verbonden te zijn in een complexe kluwen die ‘het systeem’ laten vastlopen. Het is tijd dat we het allemaal anders gaan doen. Een verandering van tijdperk. Een tijd voor revolutie en transitie. We moeten impact maken. De één roept nog harder dan de ander. We lijken verslaafd te raken aan de retoriek. We stuwen elkaar op naar steeds grotere hoogten. Het begint er op te lijken, zoals Simone Weil treffend samenvatte, alsof “revolutie het opium is voor het volk”. En in die ‘roes’ die ontstaat, verliezen we ‘het zicht’ uit het oog. Het zicht op ‘de werkelijkheid’, het zicht op de natuur. De natuur verandert, evolueert namelijk grotendeels zonder impact!

Om verandering te beheren, moet je verandering creëren

Op welke wijze heeft het leven al bijna vier miljard jaar standgehouden in een continu veranderende context? Nee, niet alleen standgehouden, hoe heeft het gefloreerd? Dat is niet hoofdzakelijk door groots en meeslepende revoluties met veel impact, maar door enerzijds continu kleine veranderingen te introduceren die op zichzelf weinig impact hebben en anderzijds zich verhouden tot wat er is. Zich te verbinden met wat er is. Een verbintenis met weinig impact, maar die over tijd een enorme impact kan hebben.

In gezamenlijkheid streven 

Voor welk woord, samenwerken of competitie, is – in gezamenlijkheid streven- de etymologische betekenis? De meeste mensen geven ‘samenwerken’ als intuïtief antwoord. Het blijkt echter competitie te zijn. Het laat mooi zien dat in de natuur samenwerken en competitie onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Dat samenwerken zonder conflict onmogelijk en onwenselijk is.  Het is een samenspel tussen deze twee polariteiten. De natuur draait om ‘samen’ in een oneindig ‘spel’: samenspel. Het lijkt een woord met weinig impact, maar heeft enorme impact als je er naar gaat leven.

Harmonie is de acceptatie en integratie van conflict

Als mensen gevraagd wordt wat ze aantrekkelijk vinden aan de natuur, dan is één van de meest gehoorde antwoorden: harmonie. En laat het nu juist harmonie zijn wat de meeste van ons willen bereiken met de revolutie/ transitie die zo noodzakelijk lijkt te zijn. Maar als het zo is dat in de natuur, zoals bovenstaand al is ingegeven, harmonie de acceptatie en integratie van conflict is, dan hebben we geen revolutie nodig, maar samenspel. Want samenspel is een vaardigheid die noodzakelijk is om harmonie te bereiken.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op voor de inspiratiedag -Van samenwerken naar samenspel-.

Eric de Blok
Natuurvisie

Blog van Wim: Practice what you preach

Practice what you preach…

Natuurvisie en AlliantiePartners hebben samen een nieuwe dienst ontwikkeld speciaal voor senior management, namelijk een introductie van alliantiemanagement – Van samenwerken naar samenspel-. Deze samenwerking is op basis van  overtuigingen tot stand gekomen. Hoewel zowel Natuurvisie als AlliantiePartners hetzelfde thema verschillend benaderen, zijn we juist op zoek gegaan naar de overeenkomsten op overtuigingsniveau. Het werd een mooie zoektocht om te kijken waar we elkaar vinden. En een perfect voorbeeld hoe wij beiden zelf de principes toepassen hoe je een alliantie sluit.

Natuurlijk samenspel

In 2019 ontmoette ik voor het eerst Eric de Blok van Natuurvisie. Tijdens een opdracht voor het Kadaster en CBS kwam iemand met de tip om een sessie met beide organisaties te organiseren onder leiding van Eric in Burgers Zoo. Het bleek dat Eric vanuit zijn bedrijf Natuurvisie allerlei management principes duidt vanuit de natuur, met als geweldige locatie: Burgers Zoo.
Tijdens deze sessie gebruikte Eric een inspiratiewandeling met als thema Natuurlijk samenspel als inspiratiebron om de samenwerking tussen en binnen organisaties te bespreken. Ik was direct ongelooflijk enthousiast. Vanuit AlliantiePartners hebben we het natuurlijk nergens anders over dan samenwerken. De sessie was een overweldigend succes.

Het jaar daarop organiseerden we aansluitend vanuit AlliantiePartners een inspiratiesessie voor onze relaties in Burgers Zoo met wederom Eric als onze gids door de natuur en de duiding van allerlei management principes. Om vervolgens onze aanpak van alliantiemanagement er op los te laten.

Mooie samenwerking voor senior management

Het idee ontstond om samen iets te ontwikkelen. Onder andere door Corona bleef de ontwikkeling hiervan wat liggen. Maar het was niet alleen Corona wat de ontwikkeling langer deed duren. Eric en ik hadden ieder uiteraard onze eigen overtuigingen hoe samenwerking werkt en wat er nodig is om het succesvol te laten zijn. Nu we samen iets wilden ontwikkelen voor senior management om ze kennis te laten maken met professioneel samenwerken (alliantiemanagement), was het van het grootste belang om te onderzoeken in hoeverre onze overtuigingen op elkaar aan zouden sluiten. En dat kost tijd.

Dat vraagt dat je echt met elkaar in gesprek gaat. Op zoek gaat naar wat je drijft, waar je in gelooft en of dit alles op elkaar aansluit. Want als je vervolgens met elkaar op een podium staat, is het niet erg als je je eigen invalshoek hebt, maar dienen de basisovertuigingen te overlappen. Over welke principes nu zo belangrijk zijn bij samenwerken. Dit geldt voor elke samenwerking waarbij je samen inhoud wilt geven aan het vergroten van de toegevoegde waarde aan je klanten. Je moet het eens zijn over wat toegevoegde waarde nu eigenlijk is, je moet het eens zijn over de principes van samenwerking en je moet ook nog eens samen op kunnen trekken. Dat laatste zou je kunnen vertalen als respect voor elkaars visie en boodschap en het vertrouwen dat je met elkaar moet opbouwen om samen echt toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Wij hebben daar onze tijd voor genomen. En daar ben ik blij om. Wat er nu staat is een evenwichtig programma waar wij beiden onze expertise in kwijt kunnen. En ook de maximale synergie uit onze samenwerking halen. Om toegevoegde waarde te kunnen leveren voor onze relaties. Dit is voor mij eens te meer het bewijs dat, wanneer je met een partner als doelstelling hebt om de toegevoegde waarde naar klanten te vergroten, je diepgaand in gesprek moet gaan. Daar wordt het niet alleen beter van, maar leidt ook tot een diepgaand vertrouwen en geloof in wat je samen te bieden hebt.

Wil je hier meer over weten? Neem dan even contact met ons op, zodat we een programma op maat kunnen maken.

Wim Witteveen
AlliantiePartners