De voordelen van incompany opleidingen

Vanuit AlliantiePartners Academy verzorgen wij verschillende leergangen en masterclasses met een open inschrijving. Grotere organisaties hebben echter soms behoefte aan incompany trajecten. Wij verzorgen dat voor verschillende grotere organisaties waaronder Achmea en UWV. Wat zijn nu de voordelen van een dergelijk programma en hoe komt het tot stand? Hieronder de vier belangrijkste voordelen op een rij en tevens een aantal randvoorwaarden. 

De vier voordelen

1.     Ontwikkeling in co-creatie met de organisatie

Wij organiseren verschillende opleidingen met een open inschrijving. De belangrijkste opleiding is de Leergang Alliantiemanagement waarbij deelnemers na afloop kennis en ervaring hebben met het aangaan, inrichten en managen van samenwerkingsverbanden. Door altijd te werken met action-learning waarbij je de theorie toepast op je eigen praktijk, is het niet alleen kennis verkrijgen, maar ook ervaring opdoen. In het geval van een incompany-traject, ontwikkelen wij de specifieke opleiding in co-creatie met een team van deskundigen uit jouw eigen organisatie. Niet alleen de afdeling opleidingen wordt dan betrokken maar ook een vertegenwoordiging van de uiteindelijke doelgroep. Wij werken het liefst met een multidisciplinair team om zowel inhoud als communicatie vorm te kunnen geven, een zogenoemde ontwikkelgroep. 

2.     Eigen vraagstukken en hogere return on learning

Iedere organisatie kent zijn eigen specifieke vraagstukken. De opleiding kan zeer specifiek gericht worden op de vraagstukken die er leven. Dat vraagt wel dat wij hierover een diepgaand begrip moeten opbouwen. En daar komt ook gelijk het belang van het werken met een ontwikkelgroep naar voren. De opbrengst (return on learning) wordt door het inbrengen van deze vraagstukken sterk verhoogd! 

3.     Betrokken senior management en organisatieontwikkeling

Wij hechten enorme waarde aan het betrekken van het senior management bij de opleiding. Het vergroten van alliantievaardigheden heeft ook veranderkundige aspecten. In de opleidingen gaan we onder andere in op mindset en de managementvolwassenheid die nodig is om als organisatie professioneel te kunnen samenwerken. Dit raakt dus ook aspecten als cultuur en stijl. Door dit in te bedden in het programma leren niet alleen de individuele deelnemers maar vergroot het ook de vaardigheden van de organisatie als geheel. En is er begrip voor en over het onderwerp door de organisatie heen. 

4.     Observaties van AlliantiePartners en het leervermogen vergroten

Gedurende de opleidingen en trainingen, kunnen deelnemers tegen zaken aanlopen waarbij toepassing van de geleerde theorie leidt tot vraagstukken binnen de huidige inrichting en besturing van de organisatie. Wij verzamelen onze observaties op organisatieniveau en delen dit met de ontwikkelgroep waardoor er inzicht ontstaat over mogelijk gewenste veranderingen. De observaties vormen input voor het vergroten van het lerende vermogen van de organisatie.

Spreekt dit jou aan en wil je van gedachten wisselen over een incompany aanpak? Bel gerust! 

Wim Witteveen

06-104 39 460

Blog van Toni: Strategische allianties in tijden van disruptie

Strategische allianties worden al lang beschouwd als een cruciale competentie in het succesvol navigeren in een uiterst complex en volatiel zakelijk landschap. In tijden van disruptie fungeren deze allianties als een baken en leiden ze organisaties door de tumultueuze golven van verandering.

Verandering, vaak geïnitieerd door technologische vooruitgang, geopolitieke verschuivingen, omgevingsfactoren of wereldwijde gezondheidscrises, brengt niet alleen uitdagingen met zich mee, maar brengt ook nieuwe mogelijkheden aan het licht. En juist in deze volatiele omgeving, kunnen strategische allianties het meest effectief zijn en een cruciale rol spel in het omgaan met deze onzekerheden.

Dit is de essentie van strategische allianties in tijden van disruptie

Stel je twee schepen voor die in een stormachtige zee varen. Alleen zou elk schip tegen de storm kunnen vechten en gemakkelijk bezwijken voor de turbulente golven. Maar stel je voor dat deze schepen zouden besluiten hun lot aan elkaar te verbinden, zichzelf vast te binden met stevige kettingen en de storm tegemoet varen als een gezamenlijke entiteit. Hun gecombineerde kracht en stabiliteit zouden ze veel veerkrachtiger maken, waardoor hun kansen, om de storm met succes te doorstaan, zouden toenemen. Dit is de essentie van strategische allianties in tijden van disruptie – afzonderlijke organisaties die samenkomen, middelen en expertise bundelen om de veerkracht en wendbaarheid te midden van volatiliteit te vergroten.

Innovatie komt in tijden van disruptie ook vaak in een stroomversnelling. De noodzaak aan snelle aanpassing kan creativiteit stimuleren en technologische doorbraken katalyseren. Een strategische alliantie kan dit proces versnellen door de unieke competenties, kennis/expertise, perspectieven en middelen van elke partner te combineren. Deze synergie kan zorgen voor snellere, effectievere innovatie, aangezien partners elkaars expertise benutten om oplossingen te creëren die geen van beiden onafhankelijk hadden kunnen ontwikkelen, laat staan realiseren.

... het kan fungeren als een absorptie-mechanisme waarbij de mogelijke negatieve effecten onder de alliantie partners worden verdeeld.

Disrupties kunnen ook het risiconiveau in de bedrijfsvoering van de organisatie verhogen.  Economische onzekerheid, marktvolatiliteit en grillig consumentengedrag kunnen allemaal grote bedreigingen vormen. In dergelijke omstandigheden kan een strategische alliantie fungeren als een absorptie-mechanisme, waarbij de mogelijke negatieve effecten onder de alliantie partners worden verdeeld. Dit absorptie-mechanisme stelt bedrijven niet alleen in staat financieel veerkrachtig te zijn en te blijven, maar creëert ook mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingsrichtingen te verkennen, waar ze zich in hun eentje misschien niet aan hadden gewaagd.

Aan de andere kant is het vormen van strategische allianties in disruptieve tijden geen sinecure. De stress van snelle veranderingen kan zelfs de meest stevige allianties onder druk zetten. Allianties vragen om zorgvuldig, continu beheer van de relatie(s) en een solide basis van vertrouwen. Deze elementen zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat de alliantie bestand is tegen de impact van disruptie en in staat is de focus te bewaren op de  gemeenschappelijke doelen.

Bovendien kunnen disrupties de verschillende alliantie-partners op verschillende manieren beïnvloeden, wat mogelijk kan leiden tot verkeerd onderling afgestemde prioriteiten of tegenstrijdige strategieën. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het essentieel voor bedrijven om open communicatielijnen te onderhouden, te goeder trouw te onderhandelen en zich te blijven inzetten voor de wederzijdse voordelen en gemeenschappelijke doelen van de alliantie. Het hebben van een duidelijke, gedeelde visie op het doel en de doelstellingen van de alliantie is cruciaal en leidend voor besluitvormingsprocessen, wil de samenwerking coherent en effectief blijven.

Strategische allianties zijn inderdaad geen wondermiddel voor alle uitdagingen in tijden van disruptie.  Ze vereisen aanzienlijke investeringen in termen van tijd, resources en aandacht van het management. Ze bieden echter ook aanzienlijke voordelen die de investering kunnen overtreffen, met name bij het navigeren tijdens disrupties in volatiele marktlandschappen. Strategische allianties maken gebruik van de collectieve sterke punten en transformeren uitdagingen in kansen voor groei, innovatie, en adaptief vermogen.

In ons tijdperk van snelle en niet-aflatende veranderingen zijn strategische allianties dus meer dan alleen een overlevingstactiek. Ze zijn een strategische zet voor diegenen die dapper genoeg zijn om disruptie frontaal het hoofd te bieden, de destructieve kracht ervan te benutten en te kanaliseren in constructieve transformatie. Zolang ze met zorg en vooruitziende blik worden beheerd, hebben deze allianties het potentieel om disruptie om te zetten in een katalysator voor groei en welvaart, innovatie teneinde de lange termijn continuïteit van de strategische alliantie en haar partners te waarborgen. 

Kortom, Alliantie Management is een cruciale kerncompetentie in de huidige disruptieve VUCA-wereld.  Het is een competentie die organisaties in staat stelt hun horizon te verbreden, te innoveren en concurrerend te blijven, en tegelijkertijd een cultuur van samenwerking en wederzijds respect te bevorderen.

Is jouw organisatie al klaar voor deze uitdagingen? En in staat om op een succesvolle wijze (strategische) allianties te vormen en te ontwikkelen tot een kerncompetentie van jouw organisatie? Word een pro in succesvol samenwerken en volg onze leergang Alliantie Management aan onze Academy.

Drie obstakels voor alliantiemanagers

Het is soms een wiebelig en eenzaam pad als alliantiemanager

Tijdens onze Leergangen Alliantiemanagement zijn er altijd interessante discussies. Het blijkt dat het daadwerkelijk inrichten van alliantiemanagement geen eenvoudige opgave is. Alliantiemanagement is een nieuw vak. Dat betekent dat de managers die verantwoordelijk zijn voor samenwerkingsverbanden, tegen problemen aanlopen die nog niet echt onderkent worden. Zowel binnen de eigen organisatie als bij de samenwerkingspartner.

Drie obstakels waar alliantiemanagers mee worstelen gaan over het gebrek aan support van senior management, het ontbreken van alliantievaardigheden binnen de organisatie en het ontbreken van  alliantievaardigheden bij de samenwerkingspartner. Wanneer dit wordt opgelost, geeft het een geweldige boost aan het succesvol implementeren van allianties. 

1.    Ontbreken van support van senior management

Het succesvol managen van een alliantie veronderstelt dat het senior management ook daadwerkelijk begrijpt wat het betekent om met een andere organisatie samen te werken op gemeenschappelijke doelstellingen. Natuurlijk, je gaat samenwerken om je eigen doelstelling te bereiken. Maar het gaat niet alleen om je eigen doelen. Er is sprake van een gemeenschappelijk doel. Kennis van de doelen van de andere organisatie, kunnen denken in win-win en inzicht en begrip wat de andere organisatie drijft, zijn allemaal elementen die ook bij het senior management aanwezig moeten zijn. In de praktijk lopen alliantiemanagers er tegen aan dat senior management in naam wel wil samenwerken, maar als het spannend is, er vooral geredeneerd wordt vanuit de eigen doelstellingen. Het redeneren vanuit invloed, of wellicht zelfs macht, is vaak nog steeds gemeengoed. En dat zijn nu juist elementen waarop allianties niet gedijen. Natuurlijk is er altijd sprake van het uitoefenen van invloed. Maar als dit de bovenhand krijgt, gaat het onherroepelijk mis in de samenwerking. Niet voor niets zijn diepgaande kennis van allianties en samenwerkingsvaardigheden belangrijke succesfactoren voor allianties. En dat geldt dus ook voor senior management. Het is dan ook een belangrijke taak voor alliantiemanagers om senior management mee te nemen in het nieuwe denken over het succesvol implementeren van samenwerkingsvaardigheden.

2. Het ontbreken van alliantievaardigheden en managementtools binnen de organisatie

Al eerder schreef ik een aantal blogs over het feit dat succesvol samenwerken met andere organisaties een vak is. Tegelijkertijd wordt vrij snel verondersteld dat iedereen wel vaardigheden bezit om te kunnen samenwerken. Desondanks zijn er boeken volgeschreven over samenwerken binnen teams, binnen organisaties en ook zijn er talloze trainingen op dit gebied. Blijkbaar is het nodig om hier handvatten en trainingen voor te geven. Waarom is het dan zo lastig over te brengen dat samenwerken met andere organisaties nog complexer is dan binnen de eigen organisatie? Alliantiemanagers zijn vaak aangewezen op hun persoonlijke kwaliteiten om een samenwerking inhoud te geven en te besturen. Maar een alliantiemanager bestuurt de alliantie en doet niet alles zelf. Er moet management informatie beschikbaar komen, vaak in samenwerking met de partner, medewerkers van verschillende afdelingen krijgen met medewerkers van de partner te maken, communicatieafdelingen moeten met elkaar samenwerken etc. Kortom, een samenwerking kan door alle geledingen van een organisatie heenlopen. De consequentie is dat niet alleen de alliantiemanager vaardigheden moet bezitten om succesvol samen te werken maar dat dit een organisatievraagstuk is.   

Dit betekent dat er vaardigheden ontwikkeld moeten worden gericht op die personen die te maken krijgen met de alliantie. Het aanwezig zijn van de juiste tools om de alliantie te volgen en te evalueren is cruciaal. Tegelijkertijd moeten er processen worden ingericht waarmee alliantiebesturing een plek krijgt binnen de totale bedrijfsvoering. Anders is samenwerken hobbyisme of een eenzame en tot mislukken gedoemde taak van de alliantiemanager. 

3. Het ontbreken van alliantievaardigheden bij de alliantiepartner

Stel we hebben een zeer kundige alliantiemanager. Hij of zij heeft goede support van het senior management die ook begrijpt op welke wijze allianties succesvol worden gemaakt. Management, alliantievaardigheden binnen de organisatie, het is allemaal op orde. De beoogde of aanwezige alliantiepartner heeft resources die van grote toegevoegde waarde zijn. Er is een goede match op organisatie en strategie. Alleen, het ontbreekt de partnerorganisatie volledig aan alliantievaardigheden en ook heeft men geen ervaring met allianties. Er wordt niet geëvalueerd, de samenwerkingsmentaliteit is matig en er zijn geen processen of tools om de samenwerking te besturen. Een dergelijke situatie komt in de praktijk vaak voor. Dit betekent dat de alliantiemanager er een taak bij krijgt. Want het zelf beschikken over alliantievaardigheden geeft je ten opzichte van je partner geen voordeel. Integendeel, het gaat namelijk helemaal niet over het behalen van een voordeel op je partner. Het gaat erom dat je gezamenlijk een doel bereikt waarvan je beiden blij wordt. Dat betekent dat je er zelf alle belang bij hebt dat je alliantiepartner net zo vaardig is om de samenwerking succesvol te maken als jijzelf. Het is de taak van de alliantiemanager om goed te onderzoeken op welk “volwassenheidsniveau” de partnerorganisatie zich bevindt. En indien nodig, de partner te ondersteunen bij het ontwikkelen van die vaardigheden. Wanneer je dit besef hebt, kun je samen met je partner daadwerkelijk inhoud geven aan gemeenschappelijke doelen. 

Meer weten over professioneel samenwerken en allianties? Bel gerust.

Wim Witteveen

06-104 39 460